Bezoek Amira Language School

AMIRA Talenschool  VERHUIST naar Tweekerkenstraat 14-16  
hoek  Jozef II-straat, 1000 Brussel / op loopafstand van metro KUNST-WET (3-4 minuten)

  

We kijken ernaar uit om je straks bij AMIRA
op onze nieuwe locatie te mogen begroeten!           ➠ Routebeschrijving

 

 Waarin AMIRA blijft uitmunten op dit nieuwe adres:

    Meer en ruimere leslokalen gesitueerd in rustige straat; voelen luchtig en fris aan;

Beter uitgeruste lesruimtes; alle voorzien van interactieve schermen en witte borden; digitale overdracht van lesdocumenten behoort binnenkort tot de mogelijkheden; studenten zullen bovendien aan afstandslessen kunnen deelnemen.

Onderling contact zal nog meer worden gestimuleerd; extra aandacht zal uitgaan naar uiteenlopende ontmoetingsvormen, waarbij een rijk scala aan taalvaardigheden aan bod komen (conversatietafels, rollenspelen, toneelopvoeringen, …)  Samengevat: op een leerzame manier samen tijd doorbrengen .. is dat niet de echte aanzet voor het aanleren van een taal?

Extra ruimte om elkaar na de lestijd beter te leren kennen en om samen te ontspannen.

Nog veel meer om van te genieten.

 


Copyright: Amira Language School, Brussels / Web & Database Design: ChromoSoft  / Photos of Students www.pepsphotodesign.com